• 1. Übungsstation zu Gruppe 1
 • 2. Übungsstation zu Gruppe 1
 • Gruppe 1
 • Gruppe 2
 • Gruppe 3
 • Gruppe 4
 • Gruppe 5
 • Gruppe 6
 • Gruppe 7
 • Gruppe 8
 • Gruppe 9
 • Hinweisschild am Start (vergrößerte Aufschrift)
 • Hinweisschild am Start
 • Wegweiser zum Trimm-Dich-Pfad
 • Übungsstation zu Gruppe 2 und 3
 • Übungsstation zu Gruppe 4
 • Übungsstation zu Gruppe 5
 • Übungsstation zu Gruppe 6
 • Übungsstation zu Gruppe 7
 • Übungsstation zu Gruppe 8
 • Übungsstation zu Gruppe 9
 • Übungsstation zwischen Gruppe 3 und 4